TÜRKÇE ERKEK VE KIZ İSİMLERİ

TÜRKÇE ERKEK İSİMLERİ

 

AD ANLAMI
Abay  1. Beceri. 2. Seziş, anlayış, dikkat. 3. Büyük erkek kardeş.
Acar  1. Kuvvetli, güçlü, dinç. 2. Çevik, atılgan, kabına sığmaz. 3. Gözü pek, yiğit, cesur, kabadayı, yılmaz, 4. Hoş, sevimli yüzlü (kimse). 5. Yeni.
Acarkan  Gözü pek, atılgan, cesur, nitelikli erkek.
Adalan  Ün kazanan, ünlü, tanınmış.
Adsız  Ünsüz, tanınmamış, ad almamış, adı duyulmamış kimse.
Akça  1. Ak renkte, beyaz, oldukça beyaz. 2. Temiz, lekesiz. 3. Alaca. 4. Para.
Akın  Düşmanı istila hareketi
Alpayer  Korkusuz, Gözü pek, atılgan, cesur erkek.
Alpertunga  Yiğit Mert Asker - Saka (iskit) türkleri hükümdarı.
Altay  1-Asya’da Batı Sibirya ile Moğolistan topraklarını ayıran dağlık bölge. 2. Orta Asya ve Türk tarihinde önemli bir yeri olan, Altay dağları bölgesindeki Türklerin genel adı.
Atalay  Ad almış, ün almış, meşhur kişi
Atilla  Avrupa Türk Hun İmparatorunun ismi
Aykut  Ay-kut. 1. Kutlu, uğurlu ay. 2. Ödül, mükâfat.

AD ANLAMI
Balaban  1. İri vücutlu, gürbüz cüsseli (kimse).2-Bala bandırılmış 3- İri başlı bir doğan türü
Balamir  1- Eski bir Türk kağanı. 2- Biricik yavru
Bartu  1- Gök Orda (Şeybani) hanlarından birinin ad. 2- Ön ad. 3- Soy adı.
Berkant  Bozulmaz, sağlam, yemin.
Bileda  Tarihte, Atillâ’nın kardeşi. (434-445) yıllarında saltanat süren Türk Hun Hükümdarı. Kelime anlami Balta
Bilgiç  Bilgili kimse, her şeyi bilen, anlayan
Burçak  Baklagillerden, taneleri yem olarak kullanılan bir bitki.
Burhan  1. Tr. Yaradan, ilâh, Allah. 2. Şaman. 3. Put. 4. Uygur Türklerinde Buda’ya verilen ad. 5. Ar. (Aslı Bürhan) Kanıt, delil, ispat.

AD ANLAMI
Çağlar  1. Çağlayan. 2. Coşkulu, canlı kimse.
Çağrı  1. Birini çağırma, davet. 2. Doğan, çakır kuşu. 3. Rütbe, unvan, san.4. Bir Selçuklu komutanı.
Cengiz  1. Güçlü, yılmaz, gözü pek (kimse). 2. Tarihte Büyük Moğol İmparatorluğu´nu kuran Türk hükümdarı.
Cenk  Savaş anlamına gelir. Cenk etmek = Savaş Yapmak
Ceyhun  Tevrat’a göre cennetin dört nehrinden biri.

AD ANLAMI
Çağlar  1. Çağlayan. 2. Coşkulu, canlı kimse.
Çağrı  1. Birini çağırma, davet. 2. Doğan, çakır kuşu. 3. Rütbe, unvan, san.4. Bir Selçuklu komutanı.
Cengiz  1. Güçlü, yılmaz, gözü pek (kimse). 2. Tarihte Büyük Moğol İmparatorluğu´nu kuran Türk hükümdarı.
Cenk  Savaş anlamına gelir. Cenk etmek = Savaş Yapmak
Ceyhun  Tevrat’a göre cennetin dört nehrinden biri.

AD ANLAMI
Demirkan  Demir-kan. Güçlü soydan gelen.
Doğan  Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş.
DURA  (Durak) 1- yaşam, hayat 2- Sağlamlık, dayanıklılık, kalıcılık 3- ev, yaşanılan yer, barınak 4.Durmak fiilinden

AD ANLAMI
Efekan  Yiğit bir soydan gelen...Efe soyundan gelen.
ELÇİBEY  Elçi ve Bey birlikte yazılır.
Engin  1. Açık deniz. 2. Ucu bucağı görünmeyecek kadar çok geniş. 3. İyi, güzel, temiz, sağlam.
Eraltay  Altay dağlarından gelmiş yiğit
Erbatur  Er-batur. Cesur yiğit kimse, Gözüpek korkusuz erkek
Erdal  Er-dal. Yeni yeşermiş, taze dal; genç, taze.
ERGENEKON  1-Dağın en yüksek noktası, doruğu.2-Dağlar arasındaki yurt

AD ANLAMI
Fırat  Bir nehir adı. Türkiye'den geçip Basra'ya dökülür.

AD ANLAMI
Gazigerey  Gazi ile Gerey (Giray'den yapılmış olan bileşik isim. Gazi Gerey Han: Kırım hanlarından (1253) biri.
Gültekin  Bilge Kağanın ağabeyi, güvenilir, faydalı
GİRAY  Eskiden Kırım hanlarının ve han ailesinden olan prenslerin kullandığı san.
Gökmen  Sarışın, mavi gözlü kimse.

AD ANLAMI
Hakan  Eski Türk hükümdarlarına verilen ünvan.
HAN  1. Eski Türklerde kağana bağlı ya da kendi başına buyruk, ikinci derecede bir devlet başkanı. 2. Osmanlı Padişahlarının adlarının sonuna getirilen san.

AD ANLAMI
ilbars  İli yöneten arı oğlu kişi
IŞBARA  Çalışkan, hamarat

AD ANLAMI
KAAN  Hanların hanı, hükümdar.
KAMAN  1-Dağların doruğuna yakın olan yerler.2-Gözü kara, cesur, aman vermeyen.
Koç  1- mecaz Sağlıklı, 2- gürbüz genç erkek. 3- kahraman.
Korkut  1. Büyük dolu tanesi. 2. Korkusuz, yavuz, heybetli.
KURTAY  Kurt / Ay birlikte..
Kıraç  Bitek olmayan, verimsiz ya da sulanmayan (yer).

AD ANLAMI
Mehmet  Türke özel islami ismidir. Hz. Muhammetden (sav) Mehmet olarak türetilmisdir.
METE  Soylu, saygıdeğer...Büyük Türk-Hun İmparatoru. (M.Ö. 209-174)

AD ANLAMI
NATUK  tr...Yurt, avul, yerleşim bölgesi...ar.Güzel, düzgün konuşan, söz söyleyen.
NOYAN  1. Baş komutan. 2. Bey.

AD ANLAMI
OCAK  1. Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla Kullanılan yer. 2. Ev, aile, soy.
Ogün  O-gün. Anımsanan, belirli bir günde doğan kimse.
OKAN  Anlayışlı.
Okay  1. Ok-ay. 2. Satürn gezegeni. 3. Beğenme.
Oktay  1. Ok-tay. 2. Öfkeli, sinirli, kızgın.
Olgun  1.- Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gelişmiş kimse. 2-Soydan gelen kimse.
ONAT  1. İyi, güzel, düzgün. 2. İyi yaradılışlı. 3. Doğru, dürüst, nitelikli.
ORÇUN  1-Ardıllar, halefler,sonra gelenler.2-Onurlu, ahlaklı, iyi huylu
ORHUN  Sır saklayan, sırdaş, gizli, gizemli
Orkun  Çoban beyi.
OZAN  1. Şiir yazan, şair. 2. Halk şairi. 3. Şakacı, güzel ve tatlı konuşan.

AD ANLAMI
ÖKTEN  Akıllı, bilgili, fazıl; kahraman, cesur.
Önder  1. Bir topluluğa başkanlık eden kimse. 2. Önde giden, yol gösteren, kılavuz.
ÖTÜKEN  1. Oğuz Destanı´nda Tiyenşan dağlarıyla Orhun havzası arasında bulunduğu belirtilen, ormanlık, kutsal bölge. 2-Ricacı, duacı, niyazcı, Tanrıya yakaran 3- Geçmiş, mazi, onurlu ve öğünçlü mazi
ÖZMEN  Özü sağlam, iyi kişilikli kimse.Dürüst, özü sözü bir

AD ANLAMI
PARS  Leopar
PUSAT  1- Silah 2- Zırh, koruyucu

AD ANLAMI
SALTAR  1. Tek, yalnız. 2. Yalnız başına giden. 3. Temiz, saf.
SALTUK  : 1- Serbest bırakılmış, azade, hürriyetine kavuşmuş eski köle 2- Başına buyruk, bağımsız
Savtekin  Kelime anlamı: Savunucu Uğurlu kişi - Tarihte: Sultan Alp Arslan'ın başarılı bir komutanı.
SELÇUK  1. Güzel konuşma yeteneği olan. 2. XI. yy. başlarında İran’da Selçuklu Türk devletini kuran kişi.
Sencer  1. Kale, istihkâm. 2. Büyük Selçuklu hükümdarı.
Sergen  1. Raf. 2. Vitrin. 3. Tepelerdeki düzlük yerler. 4. Yorgun, perişan.
SEZER  Duygulu, hisli, anlayışlı.
Soykan  Soy-kan. Asil, soylu.
Sungur  1. Soğukkanlı, sakin kimse. 2. Akdoğan.

AD ANLAMI
ŞAKIR  1- Öter 2- Çakır
Şimşek  Çok bulutlu, yağmurlu havalarda, buluttan buluta ya da yere elektrik boşalırken oluşan, kırık çizgi biçimindeki çok yoğun elektrik akımı; (mecaz olarak) çok hızlı kimse

AD ANLAMI
TALAS  1. Yelin kaldırdığı toz. 2. Fırtına, kasırga. 3. Can sıkıntısı. 4. Köşe. 5. Oğuzların 24 boyundan biri.
TALAY  1- Okyanus, derya, büyük deniz, büyük göl
TANER  Tan-er.
Tanju  (Tanyu) Sonsuz genişlik, ululuk,olağanüstülük, mucize gibi
Tarkan  Kelime Anlamı: Ayrıcalıklı, saygın kişi - Tarihte: Türk Hun Devletenin sınır boylarındaki bir kale komutanı YİĞİT ALTAR'ın oğludur.
TEKİN  1. Tek, eşsiz. 2. Uyanık, tetikte. 3. Uslu. 4. Şehzade, prens. 5. Uğurlu.
TEOMAN  1-Sis, duman. 2-Hun İmparatoru Mete´nin babası.
TOLUN  Dolu, tam, bütün, eksiksiz, kusursuz, olgunlaşmış,Ayın on dördü,
Tolunay  Tolun-ay. Ayın bütün olarak ve parlak göründüğü dönemi. (Dolunay)
TUĞRUL  1- Doğan kuşu, bir doğan türü 2- doğru, doğrulmuş, dik- ayakta.3- Alparslanin amcasi.
TURAN  Duran, yaşayan, ömür, ömürlü, yaşama direnci
TURGUT  1- Ömürlü, durucu, uzun yaşamlı 2- Belde, mekan mesken, yaşanılan yer
TİMUR  1. Demir. 2. Türk Moğol İmparatoru.
TÜRKMEN  Türk gibi, Türk adamı, Türk türünden kişi...Bu ad, özellikle Oğuz boyundan olan Türkleri anlatmak için.

AD ANLAMI
UĞUR  1. Kimi olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti ya da kimi nesnelerde olduğuna inanılan iyilik kaynağı. 2. İyilik, şans, talih, baht. 3. Fırsat, tesadüf.
UGAN  Kaadir, yaratan ve hükmeden, Ali, yüksek, kudretli
Ulusoy  Ulu-soy. Ulu, yüce, soylu.
URAL  1. SSCB´de Hazar Denizi´ne dökülen ırmak. 2. SSCB´de sıra dağ.
URAS  1-Kut, baht, mutluluk 2- Ateş bakışlı
Utku  Üstünlük, zafer.
Uygar  Kültürlü, eğitimli, görgülü, medeni.

AD ANLAMI
Varlık  1. Zenginlik; para, mal mülk. 2. Önemli, yararlı, değerli. 3. Yaşam, hayat. 4. Var olan her şey.
VAROL  Var-ol. Yaşa, uzun ve sağlıklı bir yaşamın olsun.
VURGUN  Birine tutkun, âşık.

AD ANLAMI
Yağmur  su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yeryüzüne düşen yağış
YALÇIN  Dik, sarp, yukarıda, ulaşılmaz
YAMTAR  1- Yaman, güçlü, kuvvetli.Göktürkler dönemi, beylerinden. Kürşad’ın kırklarından
YAVUZ  1. İyi, güzel. 2. Mert, cesur. 3. Becerikli, hamarat. 4. Yumuşak huylu. 5. sert, keskin, güçlü, çetin
İdikut  kut (devlet) sahibi.2- Uygur hükümdarlarına verilen unvan, Tanrı tarafından gönderilmiş, kutsal ünvan.
YILMAZ  Gözüpek, korkusuz,dayanıklı, azimli
İLHAN  İl/Han...Bölge Hanı, Kağanlığa bağlı özerk han
İNAL  1-Emin ve güvenilir kişi.2-Kağan yada Hanların ana tarafından akraba.3.Soylu
YULA  l. Meşale. 2. Kandil.3-Su kaynağı, yerden fışkıran su, göze
Yıldıray  Yıldır-ay. Parlak, ışık saçan ay.

AD ANLAMI
Zorlu  1. Güzel, çok güzel, iyi. 2. Yakışıklı. 3. Güçlü, dayanıklı. 4. Sert, keskin. 5. Yürekli, cesur. 6. Girgin, girişken.

 

KIZ ADLARI

 

AD ANLAMI
ADAK  1-Söz,nişan 2-Bağış,sungu.3-Kutsal sayılan bir şeye adanmış olan.
ADIAY  birl. Adı/Ay
AKALIN  bir. Ak/Alın mec. Dürüst,namuslu
AKAY  Parıltılı ay, ışıklı ay.
Akcan  Ak-can. Özü temiz, dürüst kimse.
AKMARAL  AK-MARAL...disi geyik,ceylan
Alisa  1. Güzel, sakin. 2. Soylu, asil kız
Almila  Kızıl Elma anlamına gelir. Kızıl elma Türkün kutlu amacıdır.
Anıl  1. Yavaş, sakin. 2. Amaç. 3. Bellek. 4. Adın her zaman anılsın.
Asena  Dişi Kurt anlamına gelir.
Aslıhan  Kökeni soylu han soyundan
Ayaba  Ay gibi parlak ve güzel anne.
Aybala  Ay gibi parlak ve güzel çocuk.
Aybegüm  1- Ay ile begüm: Ay gibi hanım 2- Ay gibi güzel hanımefendi.
Ayça  1.Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, hilâl.2.Bayrak ve sancak direklerinin tepesindeki pirinçten yapılmış ay yıldızlı süs, alem
Ayla  1. Ayın ve kimi yıldızların dolayındaki ışık çevresi, ay ağılı, hale. 2. Bazı kutsal kişilerin başı etrafında gösterilen ışık çevresi.

BANIÇİÇEK  çiçeğe bandırılmış
Bengi  Bengü / Sonu olmayan, sonsuz, ölümsüz, ebedî.
Bilge  Bilgili, iyi ahlâklı, olgun ve örnek kimse.
Burçin  1. Dişi ördek. 2. Dişi geyik.
BURCU  1. Güzel koku, ıtır 2. Sakız ağacının tomurcuğu 3. Buruk,burucu

Çağla  Henüz olgunlaşmamış meyve.
Çakır  1. Mavimsi; mavi benekli, gi göz rengi. 2. Bir doğan cinsi. 3. Gönül, iç, can.
CEREN  Ceylan, ahu.
Ceyhan  Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde, uzunluğu 576 km. olan bir nehir.
Cihansultan  Dünya güzeli anlamında

Çağla  Henüz olgunlaşmamış meyve.
Çakır  1. Mavimsi; mavi benekli, gi göz rengi. 2. Bir doğan cinsi. 3. Gönül, iç, can.
CEREN  Ceylan, ahu.
Ceyhan  Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde, uzunluğu 576 km. olan bir nehir.
Cihansultan  Dünya güzeli anlamında

Damla  çok küçük miktarda su ve benzeri.
Dilek  Dil ile istenen, dile getirilen istek.
Dolunay  Dolun-ay. Ayın bütün olarak ve parlak göründüğü dönemi.
Duru  Bulanık olmayan, temiz, berrak,saf.
Duygu  Kimi nesne, olay ya da kişilerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim, his.

Ece  1. Kraliçe. 2. Güzel kadın. 3. Büyük kardeş.
Egemen  Buyruk ve hüküm sahibi, buyruğunu yürüten, bağımlı olmayan.
ELA  Gözde sarıya çalan kestane rengi.
Elçin  1. Deste, tutam. 2. Ağustos böceği. 3. Bulmaca, bilmece.
ESİM  Rüzgârın esişi.Esinti
Evin  1. Bir şeyin içindeki öz, cevher. 2. Buğday tanesinin olgunlaşmış içi, özü. 3. Çok taneli başak.
Ezgi  Kulakta haz uyandıran ses dizisi uyumlu ses; müzikli ses, şarkı, türkü

Feray  Fer-ay. Ay ışığı, ayın parlaklığı.

Gamze  1- Gülündüğü an beliren küçük çukur. 2 Kızlarda güzelliğin simgesi
GELİNCİK  Kır çiçeği
Gizem  Aklın erişemediği veya çözülemeyen şey, sır.
Güvenç  1. Güvenme duygusu. 2. Sevinçli. 3. Dayanak, yardım.
Gökçe  1. Güzel, gösterişli, mavi gözlü kimse. 2. Melek.
Gönül  Yürekte varsayılan sevgi, istek gibi duyguların kaynağı.

HANIM  1- Han’ın dişisi 2- Soylu kadın 3- Han’ın evdeşi (Hatun) 4- Türk töresinde, kadınlara olan saygıyı ifade eden genel bir sıfat.
HATUN  1. Kadın. 2. Bayan, hanım. 3. Eş, zevce. 4. Eskiden yüksek kişilikli kadınlara veya hakan eşlerine verilen san.

IŞILAY  Işıl/Ay..nur, ziya, ışık parıltısı
Işılay  Işıl-ay. Parlayan, ışıldayan ay, ay ışığı kadar güzel kız.

İMREN  İmrenmekten...imrenilen,Görünen bir şeyi veya benzerini edinme isteği.
İMREN  1- Görünen bir şeyi veya benzerini edinme isteği. 2- İmrenmekten...imrenilen,
İnci  İstiridye gibi kimi kavkılı deniz hayvanlarının içinde oluşan değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi.
YONCA  Başak durumundaki çiçekleri kırmızı veya mor renkli, çayır bitkisi.
İPEK  1-İpek böceğinin ipeği.2. Zarif, kibar, ince.
YUMAK  YUM: Mutluluk, neşe, ferahlık, rahatlık
İZEL  birl. İz/El (İl)

KUMRAL  Saçları koyu sarı ve açık kestane rengi olan.

Meltem  Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı.
MÜGE  İnci çiçeği.
MÜREN  Irmak, nehir, akarsu.

Nilay  Nil-ay...Mısır’dan geçen Akdeniz’e dökülen nehir.

OKŞAN  Daima sevilen, övülen, beğenilen insan olan.
OLCAY  Baht, talih, şans.
OSKAY  1-Neşeli, mutlu.2-Hamarat, işgüzar
OYAÇİÇEK  Oya-çiçek.
OYTUN  1. Kutsal, mübarek. 2. Beğenilen, güzel yer. 3. Alçak yer, ova.

Özden  1. Soyca temiz,özgür kimse. 2. Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili. 3. Suların geçtiği yer, su geçidi. 4. Özsu.
ÖZGE  1. Başka. 2. Yabancı. 3. İyi, güzel. 4. İki dağ arasındaki dereciklerin birleştiği yer. 5. Şakacı. 6. Cana yakın, sıcakkanlı.
ÖZGÜ  1. Kutsal. 2. Özellikle birine veya bir şeye ait
ÖZLEM  Bir kimse veya bir şeye duyulan aşırı görme, kavuşma arzusu, hasret.

PELİN  Acı ve keskin kokulu bir yayla çiçeği
Petek  1. Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı bal mumu yuvacıklar. 2. Arı kovanı. 3. Topraktan, çamurdan yapılan tahıl ambarı.
PINAR  Kaynak, kaynarca, göze
Püren  1. Kimi ağaçlarda, yapraklardan ayrı olarak süren ince yaprak. 2. Çalılık ve sık otlu yerler. 3. Sarı, kırmızı çiçek açan ufak yapraklı, arıların çok sevdiği bir tür ot. 4. Meşe ağacı filizi.

SEÇKİN  Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, seçilen.
SEÇİL  “Benzerlerin arasından seçil, beğenil, üstün ol; sevgi ve saygı gör” anlamında kullanılır.
Selin  1. Gür akan su. 2. Orta Asya’da yetişen, bodur, sürekli yeşil kalan bir bitki.
SEZEN  Duyan, hisseden, anlayan, sezgili.
Sibel  Buğday başağı. Düşmemiş yağmur damlası.
Simge  İşaret, sembol.

ŞAYLAN  1. Nazlı. 2. Neşeli.
Şebnem  Gece nemi, çiy, jale. 2- Duygusal

TANAY  Tan-ay.
Taylan  1. İnce, kibar, güzel, uzun ve düzgün boylu. 2. Çok yağmur yağmasına karşın işlenebilir durumdaki toprak.
Terken  Eski türklerde Kraliçe, Güzel kız, Bir tür ok.
TERİM  1- Bilim, sanat, bilim ve sanat erbabı 2- Emek, alın teri, zahmet 3- soyluluk, şeref, onur, nurlu 4- toplantı, dernek 5- Han soyundan gelen kızlara verilen bir soyluluk ünvanı.6-İnce, kibar.
TOMRİS  Peçenek Türklerinden bir kadın kahraman. Tarihte, Pers Kralı II. Keyhusrev’le savaşmış olan Massagetlerin-Sakalar devletinin ünlü kraliçesi.2-
TUĞÇE  Küçük tuğ, tuğcuk
TURNA  Leylek türü, iri ve geniş kanatlı göçmen bir kuş.
TİLBE  1-Abdal, derviş; gezginci ozan.2-Dilek, dilenen şey, murat
Tülin  1. Kimi kez ayın çevresinde oluşan dairesel hale. 2. Ayna.
Türkân  l. Kraliçe . 2. Güzel kız. 3. Bir tür ok.
Tüzün  1. Yumuşak huylu, sakin. 2. Soylu, asil.

UÇKUN  1-Kıvılcım. 2-heyecanlı
UMAY  Koruyucu, şefkatli, iyiliksever.1. Orhun Yazıtları´nda geçen, çocukları ve hayvan yavrularını koruduğuna inanılan kadın Tanrı. 2. Devlet kuşu.
Umut  Ummaktan doğan güven duygusu, ümit.

VURGUNAY  vurgun-ay..Vurulmuş, aşık

YELİZ  Güzel, aydınlık, havadar.
Yepelek  İnce yapılı, zarif, narin kız
YILDIZ  1. Gökyüzündeki ışıklı gök cisimlerinin her biri. 2. Baht, talih, yazı.

Zeren  Anlayışlı, kavrayışlı, zeki.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !